Psykologtjänst i Skåne

Leg Psykolog Marie Kleiman-Ring   
Leg Psykolog Petra LindquistMarie Kleiman-Ring
Jag är legitimerad psykolog och blivande specialist i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi, dvs vetenskapen om hur hjärna och beteende hänger ihop. 

2014 startade jag "Psykologtjänst i Skåne" där jag alltså arbetar som verksam psykolog och där en rad duktiga och erfarna medarbetare anlitas beroende på vilket uppdrag det handlar om. Det är viktigt för mig att allt arbete sker tvärprofessionellt så att bedömningarna och behandlingarna vilar på en bred kompetens. 

I flera år har jag arbetat med barn och ungdomar i skola, psykiatri och habilitering. Där har jag främst arbetat med att göra utredningar med neuropsykiatrisk frågeställning (ex. ADHD, Autismspektrumtillstånd) samt med behandling av ångest, nedstämdhet, tvång och trauma. Under det senaste året har vi också börjat ta emot vuxna för utredning med neuropsykiatrisk frågeställning.


Läkare
Alla utredningar genomförs i nära samarbete med legitimerad läkare som också är specialist i barn- och ungdomspsykiatri.


Pedagog

Pedagogen utgör en viktig del i våra neuropsykiatriska utredningar då denne ur sitt perspektiv gör en bedömning av barnets fungerande i skolan. 


Sjukgymnast
I de utredningar där det finns behov av en grundlig motorisk bedömning anlitas sjukgymnast.


Varmt välkomna till oss på Psykologtjänst i Skåne!