Psykologtjänst i Skåne

Leg Psykolog Marie Kleiman-Ring   
Leg Psykolog Petra Lindquist

Se våra tjänsterNeuropsykiatrisk utredning

Psykologtjänst i Skåne utför fullständiga neuropsykiatriska utredningar med frågeställning kring t.ex ADHD och Autismspektrumtillstånd.

En neuropsykologisk/neuropsykiatrisk utredning inleds med en grundlig bedömning för att säkerställa frågeställningen och det ingår alltid ett läkarbesök för somatisk kontroll och neurologstatus.

För klienten innebär det 3-6 besök med intervjuer och testning samt ifyllnad av relevanta formulär. I allt utredningsarbete används standardiserade, normerade och evidensbaserade instrument.Utredning i skola

I en utredning kartläggs och bedöms exempelvis kognitiva funktioner, utvecklingsnivå, social och emotionell problematik samt beteendeproblematik.

För barnet innebär det ca 1-3 besök med testning och för vårdnadshavarna 1-2 besök för intervjuer samt ifyllnad av relevanta formulär. I allt utredningsarbete används standardiserade, normerade och evidensbaserade instrument.

När en minderårig utreds är det en förutsättning att vårdnadshavarna är delaktiga.