Psykologtjänst i Skåne

Leg Psykolog Marie Kleiman-Ring   
Leg Psykolog Petra Lindquist

Kontaktinformation

Psykologtjänst i Skåne

Telefon: 046-13 11 16

E-post: [email protected]

Möjligheten att få kontakt per telefon är begränsad och därför rekommenderas kontakt epost.