Psykologtjänst i Skåne

Leg Psykolog Marie Kleiman-Ring   
Leg Psykolog Petra Lindquist

 

Vi erbjuder
  • Neuropsykiatrisk utredning, barn och vuxna
  • Psykologutredningar i skolan 
  • Föreläsningar, handledning och rådgivning kring neuropsykiatriska funktionsvariationer 


Psykologtjänst i Skåne tar också utredningsuppdrag utanför Skåne.